WEI Submission on Domestic Violence and COVID-19 at the Intersection of Gender and Disability to the U.N. Special Rapporteur on Violence against Women

Several actors have identified that, alongside the COVID-19 pandemic, there is a simultaneous “hidden pandemic” of domestic violence as a result of COVID-19 mitigation measures that is impacting the health and safety of particularly women and girls around the world. In response to a call for information from the U.N. Special Rapporteur on Violence against Women about this hidden pandemic, WEI reported information from its own research and that of organizations of women with disabilities around the world to illustrate how factors related to both gender and disability are creating a greater risk of domestic violence for women, girls, non-binary, trans, and gender non-conforming persons with disabilities during this global crisis.

Read or download the submission:

One Reply to “WEI Submission on Domestic Violence and COVID-19 at the Intersection of Gender and Disability to the U.N. Special Rapporteur on Violence against Women”

  1. Doświadczam przemocy domowej, związanej z niepełnosprawnością ( umiarkowany stopień, narządy ruchu i choroby układu krążenia)..Ogólnie, jest to dyskryminacja krzyżowa. W Polsce, niestety słabo się chroni, inwalidów, przed takimi skrajnymi sytuacja i. Niestety, potęgują one chorobę, gdyż podnosi się ciśnienie tętnicze, które rzutuje na miażdżyce i stwarza, prawdopodobieństwo 3 zawału serca Teoretycznie niby funkcjonują jakieś organizacje wsparcia. W praktyce, sprowadza się to do znikomego wsparcia. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.