New Fact Sheet Available: Rights of Women and Girls with Disabilities in Conflict and Humanitarian Emergencies

an icon of a document with the word FACTS on itAs we approach the 20th anniversary of UN Security Council Resolution 1325 on women, peace and security, WEI releases this Fact Sheet on the Rights of Women and Girls with Disabilities in Conflict and Humanitarian Emergencies.  Women, girls, and gender non-conforming people with disabilities are disproportionally impacted by conflict and humanitarian emergencies due to multiple and intersecting forms of discrimination that heighten their exclusion and risks. Women with disabilities, particularly those with intellectual and psychosocial disabilities, are particularly vulnerable to sexual and gender-based violence before, during, and after conflict and in humanitarian situations.  Women with disabilities also encounter heightened barriers to programs and services in emergency settings, as well as barriers to sexual and reproductive health services.

Despite the distinct challenges facing women with disabilities—and thus the important perspective they can bring to addressing these challenges—women with disabilities are routinely excluded from both peacebuilding processes and recovery following natural disasters. Failure to engage women with disabilities in these efforts perpetuates exclusion, discrimination, and violations of their human rights. Women and girls with disabilities are entitled to the rights and protections under international humanitarian law and international human rights law, enumerated in several international and regional human rights treaties.

Read our new Fact Sheet, published on October 29, 2020, which offers guidelines on what governments must do to realize the rights of women and girls with disabilities in conflict situations.

 

One Reply to “New Fact Sheet Available: Rights of Women and Girls with Disabilities in Conflict and Humanitarian Emergencies”

  1. Zgadzam się z tym twierdzeniem całkowicie. Jestem Niepełnosprawna, obecnie w stopniu umiarkowanym. ( wcześniej miałam w stopniu znacznym). Są różne rodzaje niepełnosprawności, lecz nie uwzględnia się tego faktu. Podejmuje się decyzję dot. niepełnosprawnych, na stopniu rządowym, bez żadnych konsultacji, z osobami zainteresowanymi. Podejmuje się więc, decyzję w ciemno. Nie mając rozeznania o potrzebach osób niepełnosprawnych, rodzajach wsparcia itd. Rozbudowana za to jest biurokracja, utrudniająca funkcjonowanie inwalidów. Nie nagłaśnia się tego tematu, blokuje informacje, bądź ignoruje to środowisko. Twierdząc, że jest roszczeniowe. Niepełnosprawni nie chcą litości, ani poniżania, i zaniżania ich godności osobistej. Oczekują za to empatii, zrozumienia i realnego wsparcia, w zależności od rodzaju niepełnosprawności. W Polsce, gdzie mieszkam, ratyfikowano Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w 2012r. Do dnia dzisiejszego, nie respektuje się w pełni jej założeń. Środowisko to, jest marginalizowane, dyskryminowane pod wieloma względami. Najwyższa pora, aby to zmienić, podejść do tematu w sposób odpowiedzialny, rzeczowy, oparty na Prawach Człowieka i bardziej ludzki. Nie traktować ich jak symulantów, lecz osoby, które również chcą żyć w miarę normalny sposób, mają swoje potrzeby, marzenia, oczekiwania, zainteresowania, hobby, niejednokrotnie legitymujące się wyższym wykształceniem. Są to ludzie, którzy mają wyostrzony zmysł postrzegania, czują więcej i widzą więcej, walczą ze swoimi ułomnosciami, nie poddają się, są bardzo dzielne, mimo przeciwnościom losu. Każdy człowiek, bez względu na pochodzenie, przekonania, wiarę, status materialny, zasługuje na szacunek!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.